Post

Jak wybrać oprogramowanie dla drukarki etykiet

Podjąłeś decyzję o zakupie zestawu etykiet i drukarki etykiet, ale nie wiesz, jakie oprogramowanie zainstalować, aby zaprojektować etykiety. Istnieje kilka różnych opcji, od podstawowego oprogramowania dla drukarki etykiet po specjalistyczne oprogramowanie, takie jak BarTender™ i Label Matrix™, z których każde może być używane samodzielnie lub jako część systemu zarządzania informacjami laboratoryjnymi (LIMS). Poniżej omówimy niektóre zalety i wady każdej z tych opcji.

Specjalistyczne oprogramowanie

Programy BarTender i Label Matrix, kompatybilne zarówno z drukarkami cyfrowymi (atramentowymi i laserowymi), jak i termicznymi (termicznymi i termotransferowymi), to dwa z najbardziej konfigurowalnych programów do drukowania etykiet dostępnych na rynku. W szablonie można zintegrować dane z arkuszy Excela oraz przykładowych baz danych, szyfrować dokumenty i kodować etykiety do identyfikacji radiowej (RFID). Niektóre wersje zapewniają nieco większą elastyczność, umożliwiając tworzenie różnych etykiet przy użyciu tylko jednego projektu, bez konieczności zapisywania każdego pliku osobno.

Specjalistyczne oprogramowanie do drukowania etykiet jest naprawdę niezbędne przy drukowaniu kodów kreskowych. Oprogramowanie to, oferujące szeroki wybór typów kodów kreskowych 1D i 2D, a także możliwość konfiguracji gęstości kodów kreskowych, daje o wiele więcej opcji drukowania w porównaniu z oprogramowaniem podstawowym. Dzięki możliwości drukowania informacji seryjnych oraz umieszczania logo i wzorów jest to optymalne rozwiązanie do drukowania spersonalizowanych i niestandardowych etykiet. Jednak specjalistyczne oprogramowanie do kodowania kreskowego naprawdę pokazuje swoją siłę, jeśli chodzi o tworzenie seryjnych kodów kreskowych. Podczas gdy podstawowe oprogramowanie może tworzyć podstawowe kody seryjne, takie jak kolejne numery, specjalistyczne oprogramowanie pozwala na wybór odstępów, prefiksów i sufiksów. Co najważniejsze, umożliwia ono importowanie z baz danych i generowanie kodów kreskowych na podstawie niestandardowych danych.

Wykorzystanie LIMS do drukowania etykiet

Przed wyborem oprogramowania do drukowania etykiet należy rozważyć, czy w laboratorium używany jest system LIMS. Istnieje szeroki wybór systemów LIMS, z których część posiada własne oprogramowanie do drukowania etykiet, a część nie; wysokiej jakości oprogramowanie LIMS prawdopodobnie zapewni takie same korzyści, jak program BarTender. W przypadku systemów LIMS dostarczanych z oprogramowaniem należy upewnić się, że jest ono kompatybilne z zakupioną drukarką. Podobnie w przypadku korzystania z systemu LIMS, który nie jest wyposażony w oprogramowanie do drukowania etykiet, należy upewnić się, że wybrane oprogramowanie jest zgodne z systemem LIMS. W niektórych przypadkach może być konieczne zainstalowanie oprogramowania takiego jak BarTender w celu zapewnienia dodatkowych funkcji, których oprogramowanie LIMS może nie obsługiwać.

Korzystanie z systemu LIMS jest zazwyczaj wyborem niezależnym od wyboru oprogramowania do drukowania etykiet. Systemy LIMS są wykorzystywane do poprawy zarządzania próbkami i ogólnej wydajności laboratorium - cele te można lepiej osiągnąć dzięki etykietom z kodami kreskowymi. Najważniejszą rzeczą, którą należy rozważyć, jest zgodność systemu LIMS, drukarki i oprogramowania. Specjalistyczne oprogramowanie do etykiet może wprawdzie zapewnić dodatkową funkcjonalność, ale może nie być całkowicie konieczne.

Drukowanie przy użyciu fabrycznie zainstalowanego oprogramowania drukarki

Większość drukarek etykiet jest dostarczana w pakiecie z własnym oprogramowaniem, takim jak ZebraDesigner dla drukarek Zebra, CABlabel S3 Lite dla drukarek CAB i LabelWriter dla drukarek DYMO. Programy te oferują podstawowy zestaw opcji drukowania, zapewniając proste szablony, na podstawie których można drukować. Niektóre drukarki oferują dodatkowe funkcje, takie jak ZebraDesigner i LabelWriter, które umożliwiają generowanie kodów kreskowych. Jednak kody kreskowe zaprojektowane w ten sposób są zazwyczaj proste i mają ograniczone możliwości dostosowywania.

Innym sposobem drukowania etykiet jest korzystanie z programu Microsoft Word. Większość naukowców ma dostęp do programu Microsoft Word na uczelni lub w firmie, w której pracuje, ale dla tych, którzy go nie mają, program Word może stanowić dodatkowy wydatek przy zakupie drukarki etykiet laboratoryjnych. W programie Word mogą być dostępne szablony tylko dla etykiet arkuszowych, które umożliwiają wprowadzanie danych z arkuszy Excela. Za pomocą programu Word można również generować kody kreskowe przy użyciu dodatków innych firm.

Przy tak wielu możliwościach wybór oprogramowania do drukowania dla drukarki etykiet może wydawać się skomplikowany. Wybór ostatecznie zależy od potrzeb laboratorium; możesz wymagać określonych typów kodów kreskowych lub przenosić duże zestawy danych bezpośrednio do oprogramowania w celu wydrukowania dużej liczby etykiet. Ważne jest, aby zrozumieć, co i jak zamierzasz drukować, a także ocenić, czy wybrany program jest zgodny z wybranymi etykietami laboratoryjnymi, drukarką i systemem LIMS (jeśli oczywiście go używasz).

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych specjalistycznych etykietoraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w instytucjach opieki zdrowotnej.