Post

Masz problemy z odczytywaniem kodów kreskowych? Oto jak to naprawić

Kody kreskowe stanowią nieodłączny element codziennego obiegu dokumentów, niezależnie od tego, czy prowadzisz firmę, laboratorium, czy instytucję opieki zdrowotnej. W wielu firmach pomagają one w śledzeniu zapasów, a w laboratoriach są niezbędne do identyfikacji próbek i materiałów pobranych od pacjentów. Ale co się dzieje, gdy masz problemy z odczytem kodów kreskowych lub gdy nie udaje się ich zeskanować? Oto kilka powodów (i rozwiązań), które mogą pomóc w radzeniu sobie z tą niepożądaną sytuacją.

Złe rozmieszczenie etykiet

Najbardziej oczywistym winowajcą nieczytelnego kodu kreskowego jest złe umieszczenie etykiety. Wyobraźmy sobie, że owijamy etykietę z kodem kreskowym 1D wokół obwodu probówki o pojemności 15 ml. Teraz weź skaner i spróbuj odczytać kod kreskowy. Nie ma możliwości, aby laser emitowany przez skaner odczytał wszystkie linie kodu kreskowego, jeśli jest on owinięty wokół probówki. Niestety próbki, które są znakowane przez jednego użytkownika, są często analizowane przez innego (np. pielęgniarkę, która pobiera próbkę krwi i dostarcza ją do laboratorium medycznego w celu przetworzenia), co utrudnia personelowi laboratorium kontrolowanie sposobu znakowania próbek.

Rozwiązanie: Najlepszym sposobem uniknięcia źle umieszczonego kodu kreskowego jest wprowadzenie standardowego protokołu operacyjnego (SOP), który określa odpowiednią metodologię dla każdego pojemnika wymagającego etykietowania, w tym rodzaj etykiety, kod kreskowy i sposób umieszczenia etykiety. Przy opracowywaniu SPO należy pamiętać o uwzględnieniu piktogramów, które jasno określają, jak należy etykietować poszczególne typy probówek.

Złe położenie kodu kreskowego/skanera

Nieudany skan kodu kreskowego może być spowodowany kilkoma czynnikami związanymi z położeniem kodu kreskowego lub skanera:

  • Kod kreskowy może znajdować się zbyt blisko lub zbyt daleko skanera, w zależności od optymalnej odległości ogniskowej skanera (odległości, w której kod kreskowy jest ogniskowany).
  • Kod kreskowy może być umieszczony pod złym kątem w stosunku do skanera. Zamontowanie skanera prostopadle do kodu kreskowego może powodować odbicie lustrzane, w którym światło jest odbijane bezpośrednio do skanera, oślepiając go na sygnał z kodu kreskowego.
  • Orientacja kodu kreskowego może nie być zgodna ze skanerem. Na przykład laserowe skanery kodów kreskowych muszą być umieszczone w taki sposób, aby linia lasera była prostopadła do pasków kodu kreskowego, aby można było go odczytać.

Rozwiązanie: W zastosowaniach wymagających trudnych warunków skanowania idealnym rozwiązaniem jest stosowanie czytników z wbudowanym autofokusem, ponieważ mogą one dostosować się do szeregu zmiennych odległości, kątów i orientacji kodów kreskowych. Pomocne może być również zastosowanie czytników obrazujących kody kreskowe zamiast skanerów kodów kreskowych, które wykorzystują kamery do odczytywania obrazów kodów, a nie sygnału lasera odbijającego kody, ponieważ są one mniej podatne na zakłócenia powodowane przez laser odbijający kody i często mogą odczytywać kody kreskowe niezależnie od ich orientacji. Lustra pod kątem prostym również mogą odbijać światło kodu kreskowego w kierunku skanera; jednak w przypadku stosowania luster pod kątem prostym ważne jest, aby skaner mógł odczytywać odwrócone obrazy.

Uszkodzone kody kreskowe

Kody kreskowe mogą być narażone na wiele trudnych warunków, takich jak ekstremalne temperatury i działanie substancji chemicznych. Może to powodować blaknięcie lub rozmazywanie się kodów kreskowych, przez co stają się one nieczytelne. Kody kreskowe mogą również ulegać uszkodzeniom mechanicznym, takim jak zadrapania, rozdarcia lub marszczenia.

Rozwiązanie: W tym przypadku wybór odpowiedniej etykiety ma kluczowe znaczenie. Użycie etykiety odpowiedniej do danego zastosowania nie tylko sprawi, że etykieta pozostanie przytwierdzona do pojemnika, ale także zapobiegnie uszkodzeniu etykiety (i kodu kreskowego) w trudnych warunkach, w jakich się znajduje. Pamiętaj, że zapobieganie jest zawsze warte więcej niż leczenie, zwłaszcza jeśli chodzi o fizycznie uszkodzone etykiety. Dotyczy to również wydruku; nie wszystkie rodzaje wydruków chronią kody kreskowe. Drukarki termotransferowe zapewniają etykietom największą odporność na skrajne temperatury, rozpuszczalniki organiczne i inne substancje chemiczne, dzięki czemu kody kreskowe nie rozmazują się ani nie blakną z upływem czasu. W przypadku nieuniknionych uszkodzeń fizycznych niektóre czytniki o wysokiej wydajności mogą korzystać z technologii rekonstrukcji symboli, która umożliwia odtworzenie oryginalnego kodu kreskowego na podstawie linii skanowania, które pozostały nienaruszone. Lakierowanie lub laminowanie etykiet również pomoże chronić kody kreskowe przed zadrapaniami i innymi uszkodzeniami.

Niewystarczający kontrast

Aby prawidłowo odczytać kod kreskowy, skaner musi być w stanie rozróżnić jasne i ciemne elementy symbolu. Kontrast między tymi dwoma elementami może się jednak różnić w zależności od rodzaju materiału, na którym wydrukowano kod kreskowy (np. etykiety z folii termoplastycznej mogą zapewniać większy kontrast niż etykiety z metalu). Kontrast może być również zaburzony, jeżeli nadrukowane paski - lub powierzchnia, na której są nadrukowane - nie są jednolite na całej powierzchni kodu kreskowego. Jeżeli kontrast jest niewystarczający, skaner nie będzie w stanie prawidłowo rozróżnić oznaczeń kodu kreskowego, co uniemożliwi jego odczytanie. Kody kreskowe o niskim kontraście zmniejszają również odległość, z jakiej można odczytać kod kreskowy.

Rozwiązanie: Dostosowanie ustawień drukarki w celu zapewnienia równomiernego rozprowadzania tuszu na etykiecie (lub innej powierzchni) to dobry pierwszy krok do uniknięcia kodów kreskowych o niskim kontraście. Zazwyczaj jednak to powierzchnia stanowi problem. Zwiększenie jasności/kontrastu kodu kreskowego jest najlepszym sposobem radzenia sobie z niskim kontrastem spowodowanym nierówną lub zaszumioną powierzchnią. Niektóre czytniki kodów kreskowych są wyposażone w dodatkowe funkcje oświetleniowe, które w zależności od powierzchni mogą wykorzystywać do odczytu kodów kreskowych techniki oświetlenia rozproszonego (w przypadku błyszczących, płaskich powierzchni) lub oświetlenia ciemnego pola (w przypadku kodów wytłoczonych lub wygrawerowanych).

Naruszenia strefy ciszy

Strefa ciszy lub strefa niezadrukowana to obszar wokół kodu kreskowego, który jest całkowicie pozbawiony oznaczeń. Strefa ta umożliwia czytnikowi sprawdzenie granic kodu kreskowego i zeskanowanie go w całości. Strefa ciszy ma określone wymagania, które zależą od rodzaju używanego kodu kreskowego. W przypadku kodów kreskowych 1D strefa ciszy powinna być co najmniej 10 razy większa od szerokości najmniejszego paska na prawym i lewym końcu kodu kreskowego. W przypadku kodów kreskowych 2D każdy typ ma swoje własne wymagania, ale zwykle zaleca się, aby strefa ciszy po każdej stronie kodu kreskowego stanowiła co najmniej 10% wysokości lub szerokości (w zależności od tego, która z nich jest najmniejsza) symbolu. Jednak w wielu przypadkach oznaczenia mogą przedostawać się do strefy ciszy, przez co skaner nie może prawidłowo odczytać kodu kreskowego.

Rozwiązanie: Najprostszym rozwiązaniem jest dostosowanie ustawień drukarki w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania dotyczące strefy ciszy dla kodów kreskowych. Ponieważ nie ma maksymalnej ilości miejsca na strefy ciszy, zawsze można zwiększyć ich ilość ponad minimalne wymagania, aby upewnić się, że kod kreskowy zostanie prawidłowo odczytany. Jeśli wydruk często przedostaje się do strefy cichej, należy upewnić się, że wydruk się nie rozmazuje. Również w tym przypadku idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie drukarki termotransferowej do drukowania kodów kreskowych, niezależnie od warunków otoczenia.

Niespójny wydruk

Istnieje wiele powodów, dla których Twoja drukarka nie odwzorowuje kodów kreskowych w sposób niezawodny. W przypadku drukarek cyfrowych (atramentowych i laserowych) główną przyczyną niespójności kodów kreskowych jest niski poziom atramentu i tonera. Jeżeli poziom tuszu lub tonera jest zbyt niski, kody kreskowe ucierpią, ponieważ ich intensywność może zacząć się wahać (niektóre drukarki nawet wstrzymują drukowanie, jeżeli poziom tuszu jest zbyt niski, ale jest to również niepożądane, ponieważ może pozostać do 40% wkładu. Może również wystąpić wiele innych problemów, począwszy od tego, że tusz nie przylega do etykiety, a skończywszy na zacięciach drukarki i pęcherzykach powietrza we wkładzie.

Rozwiązanie: Użycie drukarki termotransferowej rozwiązuje wiele problemów związanych z niespójnymi wydrukami z drukarek cyfrowych. Wykorzystują one taśmy woskowe i/lub żywiczne, co zapewnia bardziej jednolity wydruk aż do samego końca taśmy. W związku z tym ważne jest, aby stale sprawdzać ustawienia drukarki i odpowiednio ją konserwować. Należy regularnie sprawdzać odległość między głowicą drukującą a etykietami, a także integralność głowic drukujących i dysz. W przypadku drukarek laserowych prostą sztuczką jest zmiana w ustawieniach drukowania opcji "Media/Paper Type" (Rodzaj nośnika/papieru) na "Label" (Etykieta) lub "Thicker Paper" (Grubszy papier) zamiast "Plain Paper" (Zwykły papier), jeżeli tusz nie przylega do etykiet.

Nieodpowiednio zaprogramowany skaner

Podczas programowania skanera ograniczenie liczby dopuszczalnych cyfr w polu danych może spowodować, że nie uda się zeskanować żadnego kodu kreskowego.

Rozwiązanie: Sprawdź swój skaner i wymagania dotyczące używanego typu kodu kreskowego! Niektóre symbologie, takie jak Code 39 i Interleaved Two-of-Five (ITF), kodują 13 cyfr, a nie 12, i mogą wymagać pewnych zmian, aby skaner mógł je prawidłowo odczytać.

Inne kwestie do rozważenia

Inne kwestie, które należy rozważyć, to gęstość kodu kreskowego i oprogramowanie używane do jego drukowania. Próba zakodowania zbyt dużej ilości informacji spowoduje powstanie kodu kreskowego o dużej gęstości, w którym wąskie białe przestrzenie między kreskami staną się zbyt wąskie, aby można je było wykryć. Użycie oprogramowania do kodowania kreskowego pomoże uniknąć tego problemu, zapewniając jednocześnie drukowanie wysokiej jakości kodów kreskowych z możliwością dostosowania do potrzeb użytkownika.

Bardzo ważne jest, aby kody kreskowe były odczytywane w sposób terminowy i spójny, niezależnie od miejsca pracy. Nieczytelne kody kreskowe mogą zatrzymać przepływ pracy, zwłaszcza w branżach, w których obowiązują przepisy dotyczące zapasów i produkcji, takich jak firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne i produkujące urządzenia medyczne. Nieczytelne kody kreskowe mogą również powodować utratę informacji związanych z próbkami pobranymi od pacjentów. Stosując kody kreskowe, należy używać takich, które zostały zweryfikowane i są zgodne z normami ISO. Weryfikacja oznacza ocenę i klasyfikację kodów kreskowych przed ich zastosowaniem w działalności firmy. Używanie zweryfikowanych kodów kreskowych zwiększy prawdopodobieństwo, że będą one odczytywane w sposób ciągły i pozwoli zaoszczędzić cenny czas i pieniądze na naprawę tych, które nie są skanowane.

LabTAG firmy GA International jest wiodącym producentem wysokowydajnych etykiet specjalistycznychoraz dostawcą rozwiązań identyfikacyjnych stosowanych w laboratoriach badawczych i medycznych, a także w instytucjach opieki zdrowotnej.